Thông tin mới về

Tàu đường sắt trên cao đầu tiên ở Việt Nam lộ diện11:04:2017 | 15:47:30

Tàu đường sắt trên cao đầu tiên ở Việt Nam lộ diện

4 toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông vừa được mở lớp vải che phủ. Xung quanh, hạ tầng, cơ sở vật chất của nhà ga cũng đang được công nhân hoàn thiện.