Thông tin mới về Ducati Scrambler Full Throttle

Ducati ra mắt 2 phiên bản mới của dòng mô tô Scrambler16:06:2017 | 12:30:40

Ducati ra mắt 2 phiên bản mới của dòng mô tô Scrambler

2 phiên bản mới của dòng mô tô Ducati Scrambler mang tên Mach 2.0 và Full Throttle với động cơ giữ nguyên, chỉ thay đổi thiết kế.