Dàn bóng hồng tỏa sáng tại Bangkok International Motor Show 2019 - Ảnh 2.
Dàn bóng hồng tỏa sáng tại Bangkok International Motor Show 2019 - Ảnh 3.
Dàn bóng hồng tỏa sáng tại Bangkok International Motor Show 2019 - Ảnh 4.
Dàn bóng hồng tỏa sáng tại Bangkok International Motor Show 2019 - Ảnh 5.
Dàn bóng hồng tỏa sáng tại Bangkok International Motor Show 2019 - Ảnh 6.
Dàn bóng hồng tỏa sáng tại Bangkok International Motor Show 2019 - Ảnh 7.
Dàn bóng hồng tỏa sáng tại Bangkok International Motor Show 2019 - Ảnh 8.

*Mọi diễn biến của Bangkok International Motor Show 2019 được cập nhật tại đây.