Thông tin mới về công suất tối đa

Tay chơi mang BMW i8 ra drift30:07:2015 | 08:00:00

Tay chơi mang BMW i8 ra drift

Với thiết kế bóng bẩy và loat công nghệ tiên tiến như trên một chiếc xe trong phim viễn tưởng, hoạt động bằng động cơ xăng kết hợp motor điện, I8 sẽ drift thế nào?