Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 1.

Chevrolet Express - Động cơ: 4.3L V6/ 2.8L I4/ 6.0L V8 276 mã lực 404 Nm/ 181 mã lực 500 Nm/ 341 mã lực 505 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 2.

Chevrolet Silverado - Động cơ: 5.3L V8 355 mã lực 519 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 3.

Chevrolet Tahoe - Động cơ: 5.3L V8 355 mã lực 519 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 4.

Dodge Charger - Động cơ 3.6L V6/ 5.7L V8 292 mã lực 353 Nm / 370 mã lực 535 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 5.

Dodge Durango - Động cơ 3.6L V6/ 5.7L V8 293 hoặc 295 mã lực 352 Nm/ 360 mã lực 528 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 6.

Ford Expedition - Động cơ 3.5L V6 375 mã lực 637 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 7.

Ford Explorer - Động cơ 3.3L V6 hybrid/ 3.0L V6 /3.3L V6 318 mã lực 436 Nm/400 mã lực 562 Nm/ 285 mã lực 352 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 8.

Ford F-150 - Động cơ 3.5L V6 /5.0L V8 375 mã lực 637 Nm/ 395 mã lực 542 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 9.

Ford Transit - Động cơ 3.5L V6/ 3.5L V6/ 2.0L I4 275 mã lực 355 Nm/ 310 mã lực 542 Nm/ 211 mã lực 500 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 10.

Ram 1500 Classic - Động cơ 5.7L V8 385 mã lực 555 Nm.

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 11.

Ford Fusion - Động cơ 2.0-L I4 188 mã lực 174 Nm.

Tham khảo: Motor1

Cảnh sát Mỹ được sử dụng những dòng xe ‘xịn xò’ nào? - Ảnh 12.