Thông tin mới về Bugatti Veyron Grand Sport

Bugatti Veyron Grand Sport đỏ rực "8 tuổi" rao bán gần 39 tỷ Đồng18:07:2017 | 10:02:19

Bugatti Veyron Grand Sport đỏ rực "8 tuổi" rao bán gần 39 tỷ Đồng

Chiếc Bugatti Veyron Grand Sport rao bán 39 tỷ Đồng nguyên bản có màu sơn xanh ánh kim kết hợp cùng đen và đã qua 1 đời chủ.

12