Thông tin mới về blue core touring 2015

Khép lại Blue Core Touring 2015, Yamaha hứa hẹn một năm đầy đam mê phía trước18:08:2015 | 09:00:00

Khép lại Blue Core Touring 2015, Yamaha hứa hẹn một năm đầy đam mê phía trước

Kết thúc hành trình kéo dài 2 tháng, Yamaha đã chứng tỏ sự liều và “đam mê” trong việc tạo ra những chiếc xe tốt nhất dành cho các khách hàng.