Thông tin mới về bán tự động

SUV điện Tesla Model X P100D đầu tiên xuất hiện tại Sài thành14:07:2017 | 09:23:12

SUV điện Tesla Model X P100D đầu tiên xuất hiện tại Sài thành

Đây cũng là chiếc Tesla Model X P100D thứ 2 được đưa về nước và được cho có giá bán tham khảo 8 tỷ Đồng.