1. Toyota Alphard: 124 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 1.

2. Honda Accord: 252 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 2.

3. Toyota Land Cruiser: 267 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 3.

4. Isuzu D-Max: 368 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 4.

5. Isuzu mu-X: 544 xe 

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 5.

6. Toyota Avanza: 663 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 6.

7. Mitsubishi Mirage: 773 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 7.

8. Toyota Land Cruiser Prado: 784 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 8.

9. Kia Optima: 786 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 9.

10. Ford Explorer: 854 xe

10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 10.
10 xe bán ít nhất 2019 tại Việt Nam: 4 mẫu của Toyota - Ảnh 11.