Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng những thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2018. Trong ngành công nghiệp ô tô, Toyota dẫn đầu với giá trị thương hiệu 44,7 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2017.

1. Toyota

Xếp hạng trong Top 100: 9

Giá trị thương hiệu năm 2018: 44,7 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 9%

Quốc gia: Nhật Bản

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 1.

2. Mercedes-Benz

Xếp hạng trong Top 100: 13

Giá trị thương hiệu năm 2018: 34,4 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 18%

Quốc gia: Đức

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 2.

3. BMW

Xếp hạng trong Top 100: 20

Giá trị thương hiệu năm 2018: 31,4 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 9%

Quốc gia: Đức

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 3.

4. Honda

Xếp hạng trong Top 100: 24

Giá trị thương hiệu năm 2018: 25,5 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 6%

Quốc gia: Nhật Bản

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 4.

5. Audi

Xếp hạng trong Top 100: 37

Giá trị thương hiệu năm 2018: 14,8 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 5%

Quốc gia: Đức

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 5.

6. Ford

Xếp hạng trong Top 100: 42

Giá trị thương hiệu năm 2018: 14,1 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 3%

Quốc gia: Mỹ

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 6.

7. Chevrolet

Xếp hạng trong Top 100: 56

Giá trị thương hiệu năm 2018: 11,5 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 11%

Quốc gia: Mỹ

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 7.

8. Porsche

Xếp hạng trong Top 100: 58

Giá trị thương hiệu năm 2018: 11 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 14 %

Quốc gia: Đức

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 8.

9. Lexus

Xếp hạng trong Top 100: 69

Giá trị thương hiệu năm 2018: 9,5 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 4%

Quốc gia: Nhật Bản

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 9.

10. Nissan

Xếp hạng trong Top 100: 70

Giá trị thương hiệu năm 2018: 9,4 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 5%

Quốc gia: Nhật Bản

10 thương hiệu ô tô đắt giá nhất thế giới - Ảnh 10.