Thông tin mới về cấm xe

Xe khách, xe tải bị hạn chế vào Hà Nội từ 24-26/10/201622:10:2016 | 13:20:16

Xe khách, xe tải bị hạn chế vào Hà Nội từ 24-26/10/2016

Hội nghị cấp cao Chiến lượng ACMECS lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24-26/10/2016, do đó các phương tiện vận tải như xe khách, xe tải sẽ bị hạn chế các tuyến đường cũng như giờ hoạt động trên một số tuyến đường của Hà Nội.