Thông tin mới về cấm xe

Điều chỉnh thời gian cấm ôtô trên đường Cầu Giấy05:09:2014 | 09:47:00

Điều chỉnh thời gian cấm ôtô trên đường Cầu Giấy

Sở GTVT Hà Nội vừa đồng ý với đề nghị của CATP Hà Nội về việc điều chỉnh giờ phân luồng, cấm ôtô trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy.