Thông tin mới về cấm xe

Dubai cấm người nghèo mua xe nhằm giảm tắc đường12:02:2014 | 12:15:38

Dubai cấm người nghèo mua xe nhằm giảm tắc đường

Thị trưởng Hussain Lootah cho biết ông sẽ ban hành đạo luật mới khiến các cá nhân có thu nhập trung bình hoặc thấp không thể mua xe.

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!