“Phượt thủ” Việt bình chọn 18 điểm đến lý tưởng trong năm 2016

Ảnh: Du lịch Việt Nam - Duli.vn