Đây là 16 cung đường “phượt” khiến ai cũng muốn “xách xe lên và đi”

Ảnh: Du lịch Việt Nam - Duli.vn