Thông tin mới về xe tự lái

Xe tự lái "made in Vietnam" của FPT Software đã sẵn sàng29:09:2017 | 10:57:00

Xe tự lái "made in Vietnam" của FPT Software đã sẵn sàng

Chủ tịch FPT Software - ông Hoàng Nam Tiến - đã chia sẻ một bước tiến mới về xe tự lái "made in Vietnam" do các kỹ sư FPT đang hoàn thiện.

123