BMW Motorrad đã trải qua một cuộc “cấu trúc chiến lược”, với việc tập trung vào phát triển những chiếc xe đô thị và những chiếc xe xanh. Là một phần trong quá trình này, BMW Motorrad đã quyết định bán lại thương hiệu Husqvarna cho Pierer Industrie AG, nhóm đầu tư đang sở hữu thương hiệu KTM, và đích thân Giám đốc điều hành KTM Stefan Pierer đã lên tiếng xác nhận thương vụ này.

Cả hai bên đã không tiết lộ mức giá bán lại Husqvarna, trừ khi được cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu yêu cầu. Và cũng chưa rõ Pierer Industrie AG sẽ kết hợp hai thương hiệu Husqvarna và KTM hay giữ cho Husqvarna là một thương hiệu độc lập.

BMW bán Husqvarna cho KTM 1

BMW bán Husqvarna cho KTM 2

BMW bán Husqvarna cho KTM 3

BMW bán Husqvarna cho KTM 4

BMW bán Husqvarna cho KTM 5

BMW bán Husqvarna cho KTM 6

BMW bán Husqvarna cho KTM 7

BMW bán Husqvarna cho KTM 8

BMW bán Husqvarna cho KTM 9

BMW bán Husqvarna cho KTM 10

BMW bán Husqvarna cho KTM 11

BMW bán Husqvarna cho KTM 12

BMW bán Husqvarna cho KTM 13

Theo WCF