Thông tin mới về BMW

Du thuyền hạng sang của Canada sử dụng pin của BMW để vận hành17:10:2017 | 18:00:00

Du thuyền hạng sang của Canada sử dụng pin của BMW để vận hành

Pin điện của BMW đã chính thức được sử dụng cho mẫu du thuyến sắp ra mắt của nhà sản xuất Hinckley đến từ Canada.