Thông tin mới về video

Đây là chiếc cầu cao nhất thế giới, tương đương tòa nhà... 200 tầng04:01:2017 | 08:41:00

Đây là chiếc cầu cao nhất thế giới, tương đương tòa nhà... 200 tầng

Chiếc cầu dây văng này tại Trung Quốc bắc qua một thung lũng dài và có chiều cao lên tới 570 mét, tương đương tòa nhà 200 tầng

12