Vì suất cơm 35 ngàn đồng, tài xế bị đôi nam nữ dùng dao chặn xe.