Video: Chevrolet Corvette ZR1: 640 "ngựa" nhưng chỉ 100 ngàn đô