Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 1

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 2

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 3

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 4

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 5

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 6

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 7

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 8

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 9

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 10

Siêu mẫu Việt khoe eo thon, chân dài bên Yamaha R15 11

Chân thành cảm ơn showroom Yamaha 3S - 231 Tôn Đức Thắng, Hà Nội đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bộ ảnh này.

Photographer: Èn|nÉ Corner
Model: Phan Hà Phương - Venus Miền Bắc
Make-up: Maia
Costume: Gen Việt