Thông tin mới về yamaha

Yamaha MWC-4 - Xe 4 bánh mang cảm hứng mô tô và nhạc cụ16:10:2017 | 12:15:32

Yamaha MWC-4 - Xe 4 bánh mang cảm hứng mô tô và nhạc cụ

Nguồn cung cấp sức mạnh của Yamaha MWC-4 là một mô-tơ điện với máy phát điện chạy bằng động cơ xăng.