Thông tin mới về Triumph sài gòn

Hãng mô tô Anh quốc Triumph sẽ khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam trong tháng 9 này11:09:2017 | 14:17:40

Hãng mô tô Anh quốc Triumph sẽ khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam trong tháng 9 này

Vào ngày 23/9 tới đây, hãng mô tô nổi tiếng Triumph sẽ chính thức khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam ở Sài Gòn.