Thông tin mới về triển lãm osaka 2017

Xe cruiser giá "mềm" Honda Rebel 2017 có thêm phiên bản 250 phân khối21:03:2017 | 16:59:37

Xe cruiser giá "mềm" Honda Rebel 2017 có thêm phiên bản 250 phân khối

Dự đoán, mẫu cruiser giá "mềm" Honda Rebel 250 2017 mới sẽ sử dụng động cơ chung với CBR250R.