Thông tin mới về Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017

9 hãng xe hơi và 3 hãng xe máy sẽ tham gia triển lãm VIMS 201706:09:2017 | 14:32:58

9 hãng xe hơi và 3 hãng xe máy sẽ tham gia triển lãm VIMS 2017

Như vậy triển lãm VIMS 2017 đã chính thức công bố 12 thương hiệu xe nhập khẩu sẽ tham gia trưng bày.