Thông tin mới về toyota việt nam

Toyota Fortuner 2018 "thuế 0%" rộng cửa về Việt Nam22:03:2018 | 11:48:00

Toyota Fortuner 2018 "thuế 0%" rộng cửa về Việt Nam

Giấy chứng nhận kiểu loại ô tô phía Indonesia được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Việt Nam chấp nhận. Toyota Fortuner nhập khẩu sẵn sàng về nước.