Thông tin mới về tiền giang

Giảm giá vé cho tất cả các loại ô tô qua trạm thu phí Cai Lậy16:08:2017 | 15:41:00

Giảm giá vé cho tất cả các loại ô tô qua trạm thu phí Cai Lậy

Sáng 16/8, Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư thống nhất giảm giá vé cho tất cả các phương tiện qua trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.