Thông tin mới về thủ tục đăng ký

"Khủng long" Ford F-150 Raptor 2017 của tay chơi Bình Dương ra biển trắng17:07:2017 | 06:30:00

"Khủng long" Ford F-150 Raptor 2017 của tay chơi Bình Dương ra biển trắng

Đây chính là chiếc Ford F-150 Raptor 2017 đầu tiên tiên xuất hiện tại Việt Nam nhưng lại là chiếc thứ 2 được cho ra biển số trắng.