Thông tin mới về Thành phố Vũng Tàu

Xe thể thao hàng hiếm Nissan 300ZX Z31 khoe dáng tại Vũng Tàu12:10:2017 | 07:00:00

Xe thể thao hàng hiếm Nissan 300ZX Z31 khoe dáng tại Vũng Tàu

Trước khi chiếc Nissan 350Z ra đời, 300ZX là mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng tốc độ trong những năm 80 của thế kỷ trước tại Nhật Bản và Mỹ.