Thông tin mới về thanh niên

Thanh niên nhận cái kết "đắng" khi nhoài người ra khỏi Honda Civic để đấm tài xế Toyota Fortuner21:09:2017 | 15:15:00

Thanh niên nhận cái kết "đắng" khi nhoài người ra khỏi Honda Civic để đấm tài xế Toyota Fortuner

Để nhoài người được xa hơn và có thể đấm tài xế Toyota Fortuner, thanh niên này đã mở cửa bên phụ của chiếc Honda Civic, dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc.

12