Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2024 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 29,2% (tương ứng giảm 3.376 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 5/2024 đạt 14.941 chiếc, tương ứng trị giá đạt 311 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 11.565 chiếc với trị giá đạt 256 triệu USD.

Trong tháng 5 năm 2024, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu từ Inđônêxia với 6.333 chiếc; nhập từ Thái Lan với 5.089 chiếc và nhập từ Thái Lan với 3.051 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 14.473 chiếc, chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Tháng 5/2024, ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 29,2%- Ảnh 1.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 5/2024, có 11.964 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 198 triệu USD, chiếm tới 80,1% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng tới 36,4% (tương đương tăng 3.193 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 6.262 chiếc, tăng 50,2% và thành phố Hải Phòng với 4.694 chiếc, tăng 8,4% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 5/2024 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 6.333 chiếc, tăng 24% và từ thị trường Thái Lan với 4.605 chiếc, tăng 72,5% so với tháng trước. Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 10.938 chiếc, chiếm 91% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 5/2024, có 22 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu vào nước ta.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 5/2024 là 1.046 chiếc, với trị giá đạt 38,3 triệu USD; giảm 10,9% về lượng và giảm 12,7% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 549 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 24,4% so với tháng trước; xuất xứ từ Thái Lan là 471 chiếc, tăng 51% so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 5/2024 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng của tỉnh Lạng Sơn với 354 chiếc, giảm 43%; các khu vực cửa khẩu, cảng của thành phố Hải Phòng với 328 chiếc, tăng 10,1%; của thành phố Hồ Chí Minh với 181 chiếc, tăng 9,7% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 5/2024, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.909 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 74,6 triệu USD, tăng 22,6% về lượng và tăng 25,4% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 1.858 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 23,1% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 97% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô loại khác được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 5/2024 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 1.693 chiếc, tăng 35,5% so với tháng trước; khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với 128 chiếc, giảm 45,8% so với tháng trước.

Tính chung lũy kế trong 5 tháng năm 2024, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 58.716 chiếc, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 47.390 chiếc, giảm 3,8% và ô tô vận tải là 4.343 chiếc, giảm mạnh 53,1%...Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 5/2024, có 11.964 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 198 triệu USD, chiếm tới 80,1% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng tới 36,4% (tương đương tăng 3.193 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 6.262 chiếc, tăng 50,2% và thành phố Hải Phòng với 4.694 chiếc, tăng 8,4% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 5/2024 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 6.333 chiếc, tăng 24% và từ thị trường Thái Lan với 4.605 chiếc, tăng 72,5% so với tháng trước. Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 10.938 chiếc, chiếm 91% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 5/2024, có 22 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu vào nước ta.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 5/2024 là 1.046 chiếc, với trị giá đạt 38,3 triệu USD; giảm 10,9% về lượng và giảm 12,7% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 549 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 24,4% so với tháng trước; xuất xứ từ Thái Lan là 471 chiếc, tăng 51% so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 5/2024 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng của tỉnh Lạng Sơn với 354 chiếc, giảm 43%; các khu vực cửa khẩu, cảng của thành phố Hải Phòng với 328 chiếc, tăng 10,1%; của thành phố Hồ Chí Minh với 181 chiếc, tăng 9,7% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 5/2024, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.909 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 74,6 triệu USD, tăng 22,6% về lượng và tăng 25,4% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 1.858 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 23,1% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 97% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô loại khác được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 5/2024 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 1.693 chiếc, tăng 35,5% so với tháng trước; khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với 128 chiếc, giảm 45,8% so với tháng trước.

Tính chung lũy kế trong 5 tháng năm 2024, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 58.716 chiếc, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 47.390 chiếc, giảm 3,8% và ô tô vận tải là 4.343 chiếc, giảm mạnh 53,1%...

Tháng 5/2024, ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 29,2%- Ảnh 2.

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2024 có 381 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, tăng nhẹ 0,7% so với mức nhập khẩu của tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 105,6 triệu USD, từ Hàn Quốc với 99,4 triệu USD, từ Thái Lan với 43,9 triệu USD, từ Nhật Bản với 43,9 triệu USD; từ Ấn Độ với 32 triệu USD; từ Inđônêxia với 27,1 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường này đạt 352 triệu USD, chiếm tỷ trọng 92% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Tính chung lũy kế trong 5 tháng/2024, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 1,68 tỷ USD, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước.