Thông tin mới về tesla model x đầu tiên tại việt nam

Đây là lý do bạn khó có thể "chơi khăm" chủ xe Tesla Model X22:05:2017 | 17:09:12

Đây là lý do bạn khó có thể "chơi khăm" chủ xe Tesla Model X

Nếu định làm khó chủ xe Tesla Model X bằng cách dùng 2 ô tô để kẹp 2 bên trong bãi đỗ, bạn sẽ thất bại.