Thông tin mới về Subaru

Khác biệt văn hóa ngăn cản liên minh Toyota - BMW18:03:2018 | 10:00:00

Khác biệt văn hóa ngăn cản liên minh Toyota - BMW

2 trong số các tập đoàn ô tô lớn nhất toàn cầu là Toyota và BMW vốn đã có quan hệ hợp tác từ 2012 tới nay, thế nhưng kết quả mà họ hiện thực hóa được bằng sản phẩm vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nguyên nhân lý giải sự việc này vừa mới được làm sáng tỏ tại triển lãm Geneva 2018 vừa qua.