Thông tin mới về stonic

Crossover cỡ nhỏ Kia Stonic phiên bản nội địa Hàn Quốc ra mắt với giá "mềm"14:07:2017 | 17:58:44

Crossover cỡ nhỏ Kia Stonic phiên bản nội địa Hàn Quốc ra mắt với giá "mềm"

Giá bán khởi điểm của Kia Stonic tại thị trường Hàn Quốc là 18,95 triệu Won, tương đương 380 triệu Đồng.