Chi tiết Honda Air Blade 160 giá bán 57,19 triệu đồng tại Việt Nam.

Sờ tận tay Honda AIr Blade 160 bản đắt nhất: Ngon hơn, nhưng vẫn còn chi tiết cần cải thiện - Ảnh 2.
img
img
img

img
img

Sờ tận tay Honda AIr Blade 160 bản đắt nhất: Ngon hơn, nhưng vẫn còn chi tiết cần cải thiện - Ảnh 6.
Sờ tận tay Honda AIr Blade 160 bản đắt nhất: Ngon hơn, nhưng vẫn còn chi tiết cần cải thiện - Ảnh 7.
img
img

img
img

Sờ tận tay Honda AIr Blade 160 bản đắt nhất: Ngon hơn, nhưng vẫn còn chi tiết cần cải thiện - Ảnh 10.
Sờ tận tay Honda AIr Blade 160 bản đắt nhất: Ngon hơn, nhưng vẫn còn chi tiết cần cải thiện - Ảnh 11.
Sờ tận tay Honda AIr Blade 160 bản đắt nhất: Ngon hơn, nhưng vẫn còn chi tiết cần cải thiện - Ảnh 12.
Sờ tận tay Honda AIr Blade 160 bản đắt nhất: Ngon hơn, nhưng vẫn còn chi tiết cần cải thiện - Ảnh 14.
https://autopro.com.vn/so-tan-tay-honda-air-blade-160-ban-dat-nhat-ngon-hon-nhung-van-con-chi-tiet-can-cai-thien-20220520164209271.chn