Thông tin mới về sedan cỡ c

Diện kiến Toyota Corolla Altis 2017 với thiết kế khác xe mới ra mắt Việt Nam22:09:2017 | 17:01:00

Diện kiến Toyota Corolla Altis 2017 với thiết kế khác xe mới ra mắt Việt Nam

Toyota Corolla Altis X 2017 với thiết kế hầm hố và thể thao hơn xe ở Việt Nam có giá 779.000 Tân Đài Tệ, tương đương 586 triệu Đồng, tại Đài Loan.