[Quiz] Thử tài hiểu biết về cửa hàng mô tô phân khối lớn đầu tiên của Honda tại Việt Nam