Thông tin mới về phim kinh dị

Nếu nghĩ mình đã có một ngày đen đủi, bạn sẽ nghĩ lại khi xem đoạn video tai nạn này20:07:2017 | 20:00:00

Nếu nghĩ mình đã có một ngày đen đủi, bạn sẽ nghĩ lại khi xem đoạn video tai nạn này

Sau khi xem đoạn video này, nhiều người đã nhận xét là vụ tai nạn chẳng khác nào một cảnh trong bộ phim kinh dị "Final Destination".