Thông tin mới về ô tô bán tải

Ô tô bán tải đắt thêm trăm triệu, xe nội lại giảm giá mạnh16:08:2017 | 15:51:13

Ô tô bán tải đắt thêm trăm triệu, xe nội lại giảm giá mạnh

Bộ Tài chính muốn tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với xe bán tải (pick-up) vì lượng xe này nhập về ngày càng nhiều và được sử dụng như xe con. Cùng với đó, Bộ này cũng nghiên cứu chính sách thuế để giảm giá xe ô tô sản xuất trong nước.