Thông tin mới về Nissan

Xe 350 triệu Đồng Nissan Versa Note 2018 trình làng với trang bị tốt hơn23:09:2017 | 12:06:44

Xe 350 triệu Đồng Nissan Versa Note 2018 trình làng với trang bị tốt hơn

Ở phiên bản mới, Nissan Versa Note được thay đổi trong cấu trúc bản trang bị trong khi giá bán khởi điểm vẫn giữ nguyên như cũ.