Những bóng hồng đa sắc bên Rolls-Royce Cullinan chính hãng đầu tiên Việt Nam - Ảnh 1.
Những bóng hồng đa sắc bên Rolls-Royce Cullinan chính hãng đầu tiên Việt Nam - Ảnh 3.
Những bóng hồng đa sắc bên Rolls-Royce Cullinan chính hãng đầu tiên Việt Nam - Ảnh 5.
Những bóng hồng đa sắc bên Rolls-Royce Cullinan chính hãng đầu tiên Việt Nam - Ảnh 6.
Những bóng hồng đa sắc bên Rolls-Royce Cullinan chính hãng đầu tiên Việt Nam - Ảnh 8.


Ảnh: Nguyễn Đức Thắng


Những bóng hồng đa sắc bên Rolls-Royce Cullinan chính hãng đầu tiên Việt Nam - Ảnh 9.