Thông tin mới về mưa trái mùa

Pagani Huayra 78 tỷ Đồng của Minh "Nhựa" vượt nước lũ Sài thành trên xe chuyên dụng16:05:2017 | 06:30:00

Pagani Huayra 78 tỷ Đồng của Minh "Nhựa" vượt nước lũ Sài thành trên xe chuyên dụng

Chiếc Pagani Huayra được trùm bạt cẩn thận và nằm trên xe chuyên dụng băng qua các con đường chìm trong biển nước tại Tp.HCM vào chiều qua.