Thông tin mới về mô tô đua

Mô tô siêu nhẹ và công nghệ cao BMW HP4 Race 2017 có giá ngang xe hơi hạng sang02:08:2017 | 11:26:07

Mô tô siêu nhẹ và công nghệ cao BMW HP4 Race 2017 có giá ngang xe hơi hạng sang

Có mặt trên thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay, BMW HP4 Race 2017 được bán với giá lên đến 78.000 USD, tương đương 1,77 tỷ Đồng.