Thông tin mới về Mitsubishi

Trong 3 năm tới, Mitsubishi sẽ tung ra 6 mẫu xe hoàn toàn mới19:10:2017 | 15:26:19

Trong 3 năm tới, Mitsubishi sẽ tung ra 6 mẫu xe hoàn toàn mới

Hãng Mitsubishi dự định sẽ giới thiệu 2 mẫu xe mới mỗi năm để đạt mục tiêu tăng doanh số cũng như doanh thu thêm 30% vào năm 2020.