Thông tin mới về mercedes-benz s550 amg

Xót xa Mercedes-Benz S550 bị "bỏ rơi" tại Hà Nội31:05:2017 | 07:30:00

Xót xa Mercedes-Benz S550 bị "bỏ rơi" tại Hà Nội

Chiếc Mercedes-Benz S550 được cho từng dính vào một vụ tai nạn nên phần ngoại và nội thất của xe bị hư hỏng đáng kể.