Thông tin mới về Mercedes-AMG G65

Vén màn Mercedes-AMG G65 phiên bản cuối cùng có giá 8,3 tỷ Đồng20:10:2017 | 20:20:35

Vén màn Mercedes-AMG G65 phiên bản cuối cùng có giá 8,3 tỷ Đồng

Chỉ có đúng 65 chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G65 Final Edition được sản xuất và bán ra thị trường.