Thông tin mới về McLaren Beverly Hills

Đây là chiếc McLaren P1 GTR hiếm hoi "hợp pháp" lưu thông trên phố19:03:2017 | 10:20:00

Đây là chiếc McLaren P1 GTR hiếm hoi "hợp pháp" lưu thông trên phố

Trên toàn thế giới chỉ có đúng 35 chiếc McLaren P1 GTR được sản xuất dành cho đường đua và chỉ vài chiếc được hãng độ Lanzante "phù phép" lại nhằm "hợp pháp" lưu thông trên phố.