Thông tin mới về màu sơn bạc

Pagani Huayra giá trị tăng theo năm tháng, "hàng lướt" vẫn có giá bán trên 2 triệu USD06:10:2017 | 09:28:00

Pagani Huayra giá trị tăng theo năm tháng, "hàng lướt" vẫn có giá bán trên 2 triệu USD

So với mức giá xuất xưởng 1,3 triệu USD, chiếc Pagani Huayra Pacchetto Tempesta đang tìm chủ nhân mới tại Mỹ có giá bán ước tính không dưới 2 triệu USD.