Thông tin mới về màu hồng

Siêu xe Lamborghini Aventador tại Canada trở nên nữ tính hơn với bộ áo màu hồng29:08:2017 | 10:05:51

Siêu xe Lamborghini Aventador tại Canada trở nên nữ tính hơn với bộ áo màu hồng

Không chỉ có ngoại thấy màu hồng, một số chi tiết của siêu xe Lamborghini Aventador tại Canada còn được hoàn thành với màu hồng crôm và đen mờ.