Thông tin mới về Lanzante

McLaren P1 GTR "hợp pháp" lưu thông trên phố rao bán 91 tỷ Đồng11:06:2017 | 17:00:00

McLaren P1 GTR "hợp pháp" lưu thông trên phố rao bán 91 tỷ Đồng

Đây là 1 trong số 27 chiếc McLaren P1 GTR "hợp pháp" lưu thông trên phố và được đưa ra mức giá rao bán 3,6 triệu Euro tương đương 91 tỷ Đồng.