Thông tin mới về kia

Đấu Honda CR-V, Kia Sportage mới bắt đầu lộ diện23:03:2018 | 07:44:00

Đấu Honda CR-V, Kia Sportage mới bắt đầu lộ diện

Thế hệ Kia Sportage thứ 4 đang chuẩn bị được nâng cấp nhẹ qua một bản facelift ra mắt ngay trong năm nay và hình ảnh mới nhất chụp lại chiếc SUV chạy thử tại Hàn Quốc vừa xuất hiện trên mạng Internet.